Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://szczytniki.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają podpisów i tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Majas, adres poczty elektronicznej biblioteka.iwanowice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 7529623. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach z siedzibą Popów 54 spełnia częściowo wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W bardzo bliskim sąsiedztwie biblioteki jest wiele miejsc parkingowych, ale żadne nie jest oznaczone z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach mieści się w budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach. Do budynku prowadzi podjazd. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez szklane drzwi. Po przekroczeniu wejścia głównego z korytarza na prawo wchodzi się do pomieszczeń biblioteki, które mieszczą się na parterze i mają jedną kondygnację przeznaczoną dla użytkowników, gdzie znajduje się wypożyczalnia z niską ladą biblioteczną. Wszystkie pomieszczenia dla użytkowników znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

W pomieszczeniu biblioteki brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Biblioteczna w Iwanowicach, Plac ks. Augustyna Kordeckiego 7/3. Dostęp do siedziby Filii Bibliotecznej w Iwanowicach nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby prowadzi jedno wejście po schodach. Pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

W pomieszczeniu biblioteki brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość przywołania bibliotekarza  pod nr tel. 62 762 60 10.

Filia Biblioteczna w Stawie, ul. Szkolna 3.

Siedziba Filii Bibliotecznej w Stawie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Stawie. Dostęp do siedziby Filii Bibliotecznej nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń filii prowadzi wejście szklanymi drzwiami. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do korytarza i na lewo schodami do pomieszczeń biblioteki. Pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

W pomieszczeniu biblioteki brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość przywołania bibliotekarza  pod nr tel. 62 742 54 36.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6